Vi erbjuder ingenjörstjänster för klimat och hållbarhet


Vi vill underlätta och stödja klimatpositiva innovationer, företag och startups som verkar i linje med FNs globala klimatmål. Vi erbjuder därför gratis analys och rådgivning utifrån våra kunskaper inom ingenjörskonsten.


Vi består av doktorer och civilingenjörer med flerårig kunskap inom olika ingenjörsyrken och vi arbetar ideellt i klimatets anda. Har du ett företag som är i behov av ingenjörsmässiga bedömningar, analyser, rådgivning eller bara vill bolla idéer tveka inte.


Kontakta oss

Jobbar ditt företag med förnyelsebar energi? Eller med energieffektivisering?

Källa: Energimyndigheten. (I grafen räknas fossila bränslen som kol, koks, råolja, petroleumprodukter, Natur- och stadsgas; Till förnyelsebart räknas: vattenkraft, vindkraft, solkraft och biobränslen. Övriga bränslen, import, export och primärvärme inkluderas ej.)

Källa: Smil & BP Statistical Review of World Energy 2018 (Sammanställning av Vaclav Smil (2017). Energy Transitions: Global and National Perspectives och BP Statistical Review of World Energy.)

Eller jobbar ditt företag för något
av FNs andra globala klimatmål?