Välkommen till ingenjörsarbete för klimatet

Vi är en förening under formning och uppbyggande.

Föreningens syfte:

Föreningen har till ändamål att bedriva ingenjörsmässigt idéarbete som främjar en hållbar mänsklig civilisation på planeten jorden i linje med FNs globala mål. Föreningens utgångspunkt för att bedöma hållbarhet är de planetära modeller som tillhandahålls av FNs klimatpanel och Johan Rockströms koncept Planetära gränser. Föreningen ska verka för sitt ändamål genom aktiviteter fokuserade på konkreta åtgärder (ingen politisk opinionsbildning annat än för konkreta förslag). Alla åtgärdsförslag skall vara baserade på ingenjörsmässig och vetenskaplig metod..